Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19