Η διαχείριση και ο έλεγχος των Συμπεριφορικών και Κοινωνικών Παραγόντων Κινδύνου για την υγεία – Συζήτηση και συμπεράσματα της 20ής Συνάντησης

  • Παρουσίαση: Η διαχείριση και ο έλεγχος των Συμπεριφορικών και Κοινωνικών Παραγόντων Κινδύνου για την υγεία – Συζήτηση και συμπεράσματα της 20ής Συνάντησης
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
Δείτε την παρουσίαση