Η εξέλιξη της οδοντιατρικής δαπάνης την περίοδο της κρίσης: τάσεις και προκλήσεις

  • Παρουσίαση: Η εξέλιξη της οδοντιατρικής δαπάνης την περίοδο της κρίσης: τάσεις και προκλήσεις
  • Forum: 16η Συνάντηση, Καμένα Βούρλα 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Ελπίδα Πάβη Επιμελήτρια, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.