Η επίδραση της αύξησης της συμμετοχής στο κόστος στη συμμόρφωση των ασθενών: εστίαση στους ασυμπτωματικούς χρόνιους ασθενείς

  • Παρουσίαση: Η επίδραση της αύξησης της συμμετοχής στο κόστος στη συμμόρφωση των ασθενών: εστίαση στους ασυμπτωματικούς χρόνιους ασθενείς
  • Forum: 7η Συνάντηση, Πορταριά 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.