Η επιλογή των γενοσήμων φαρμάκων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: πλεονεκτήματα και περιορισμοί

  • Παρουσίαση: Η επιλογή των γενοσήμων φαρμάκων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: πλεονεκτήματα και περιορισμοί
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Αντώνης Μπατίκας Γενικός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.)