Η επιστημονικότητα και η επικαιρότητα της ΠΦΥ

  • Παρουσίαση: Η επιστημονικότητα και η επικαιρότητα της ΠΦΥ
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης