Η κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού στη φαρμακευτική περίθαλψη