Η καινοτομία στον τομέα της υγείας: μια εννοιολογική προσέγγιση

  • Παρουσίαση: Η καινοτομία στον τομέα της υγείας: μια εννοιολογική προσέγγιση
  • Forum: 12η Συνάντηση, Σπέτσες 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Λευτέρης Θηραίος Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας