Η κατανομή της δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα και διεθνώς

  • Παρουσίαση: Η κατανομή της δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα και διεθνώς
  • Forum: 17η Συνάντηση, Λευκάδα 2018
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Πάνος Ξένος Δρ. Οικονομικών της Ασφάλισης και της Υγείας, Διδάσκων Πανεπιστημίου Πειραιώς