Η κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

  • Παρουσίαση: Η κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
  • Forum: 17η Συνάντηση, Λευκάδα 2018
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Βίκυ Ναούμ Οικονομολόγος της υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας