Η λειτουργία των νοσοκομείων ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομίας του κράτους

  • Παρουσίαση: Η λειτουργία των νοσοκομείων ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομίας του κράτους
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Θεόδωρος Κοματάς Γενικός Διεθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας