Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

  • Παρουσίαση: Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας
  • Forum: 1η Συνάντηση, Καλαμπάκα 2009
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) Ελευθερία Καραμπλή Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ερευνήτρια, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.