Η πολιτική υγείας και το κοινωνικό κράτος σε συνθήκες κρίσης και αναπτυξιακή διέξοδος

  • Παρουσίαση: Η πολιτική υγείας και το κοινωνικό κράτος σε συνθήκες κρίσης και αναπτυξιακή διέξοδος
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Άρης Σισσούρας Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών