Η προτεραιότητα των χρόνιων νοσημάτων για τον έλεγχο του φορτίου νοσηρότητας