Η πρωτοβάθμια φροντίδα και η συμβολή της ασφάλισης υγείας