Η πρόκληση της φαρμακευτικής καινοτομίας κατά το σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής

  • Παρουσίαση: Η πρόκληση της φαρμακευτικής καινοτομίας κατά το σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κατερίνα Μυλωνά Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ερευνήτρια, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.