Η συγκράτηση του κόστους μέσα από τη χρησιμοποίηση εργαλείων και τεχνικών «Οργανωμένης Φροντίδας» (Managed Care) – Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων από την ελληνική εμπειρία

  • Παρουσίαση: Η συγκράτηση του κόστους μέσα από τη χρησιμοποίηση εργαλείων και τεχνικών «Οργανωμένης Φροντίδας» (Managed Care) – Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων από την ελληνική εμπειρία
  • Forum: 2η Συνάντηση, Ναύπλιο 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιώργος Δουμουλάκης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Mednet Hellas Α.Ε.