Η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας στον προσυμπτωματικό έλεγχο (με έμφαση στον καρκίνο)