Η συμβολή της τεκμηριωμένης ιατρικής στην υγεία

  • Παρουσίαση: Η συμβολή της τεκμηριωμένης ιατρικής στην υγεία
  • Forum: 17η Συνάντηση, Λευκάδα 2018
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης