Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο επίπεδο υγείας

  • Παρουσίαση: Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο επίπεδο υγείας
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Μανιαδάκης Αναπληρωτής Κοσμήτωρ, Διευθυντής και Καθηγητής, Τομέας Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.