Η συμβολή του μηχανισμού των τιμών στις επιλογές

  • Παρουσίαση: Η συμβολή του μηχανισμού των τιμών στις επιλογές
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Οικονομολόγος Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon)