Η συμβολή του μηχανισμού των τιμών στις επιλογές

  • Παρουσίαση: Η συμβολή του μηχανισμού των τιμών στις επιλογές
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.