Η συμμετοχή του τομέα υγείας στην οικονομική ανάπτυξη

  • Παρουσίαση: Η συμμετοχή του τομέα υγείας στην οικονομική ανάπτυξη
  • Forum: 16η Συνάντηση, Καμένα Βούρλα 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) & Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.