Η συμπληρωματική ασφάλιση και η οικονομική κρίση

  • Παρουσίαση: Η συμπληρωματική ασφάλιση και η οικονομική κρίση
  • Forum: 3η Συνάντηση, Δελφοί 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιώργος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας, Όμιλος Interamerican, Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Insurance Europe