Η σύνδεση της Δημόσιας Υγείας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

  • Παρουσίαση: Η σύνδεση της Δημόσιας Υγείας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Λευτέρης Θηραίος Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας