Η τεχνολογική υποστήριξη της κλινικής διαγνωστικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα: διαρθρωτικές αλλαγές και ανάπτυξη

  • Παρουσίαση: Η τεχνολογική υποστήριξη της κλινικής διαγνωστικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα: διαρθρωτικές αλλαγές και ανάπτυξη
  • Forum: 9η Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Βαγγέλης Κατσίκης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.), Νομικός