Η τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και των διαγνωστικών κατηγοριών ως βάση για αποτελεσματικές και αποδοτικές εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας

  • Παρουσίαση: Η τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και των διαγνωστικών κατηγοριών ως βάση για αποτελεσματικές και αποδοτικές εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Οικονόμου Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., MSc Health Services Management