Η φαρμακευτική πολιτική ως εργαλείο παροχής ποιοτικής φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή

  • Παρουσίαση: Η φαρμακευτική πολιτική ως εργαλείο παροχής ποιοτικής φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Όλγα Οικονόμου Διευθύντρια Φαρμακευτικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», π. Διοικήτρια Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Πρόεδρος Π.Ε.Φ.Ν.Ι.-Εταιρείας & Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)