Η φαρμακευτική πολιτική ως εργαλείο παροχής ποιοτικής φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή

  • Παρουσίαση: Η φαρμακευτική πολιτική ως εργαλείο παροχής ποιοτικής φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Όλγα Οικονόμου Διευθύντρια Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ., ΜSc, PhD, Πρόεδρος Π.Ε.Σ.ΠΑ., Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)