Η ψηφιακή τεχνολογία στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας: mhealth

  • Παρουσίαση: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας: mhealth
  • Forum: 9η Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Παντελής Αγγελίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Πρόεδρος Vidavo Health Telematics