Θέσεις της ΕΛΕΓΕΙΑ για τις απαραίτητες ανατροπές στο ελληνικό σύστημα υγείας

  • Παρουσίαση: Θέσεις της ΕΛΕΓΕΙΑ για τις απαραίτητες ανατροπές στο ελληνικό σύστημα υγείας
  • Forum: 4η Συνάντηση, Λεβίδι 2011
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μποδοσάκης Μερκούρης Γενικός Ιατρός, Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.)