Καθετοποιημένα Συστήματα Ασφάλισης υγείας- Συστήματα Αποζημίωσης

  • Παρουσίαση: Καθετοποιημένα Συστήματα Ασφάλισης υγείας- Συστήματα Αποζημίωσης
  • Forum: 3η Συνάντηση, Δελφοί 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μιλτιάδης Νεκτάριος Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόεδρος International Life ΑΕΑΖ, τ. Διευθυντής Αξιολόγησης Ε.Ο.Φ.