Καινοτομία στην πληροφορική και την υγεία: Η προοπτική μιας επωφελούς συνεργασίας

  • Παρουσίαση: Καινοτομία στην πληροφορική και την υγεία: Η προοπτική μιας επωφελούς συνεργασίας
  • Forum: 9η Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κωστής Καγγελίδης Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε.)