Κείμενο θέσεων: Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε φτωχούς και άστεγους: η πρόκληση της εποχής μας

  • Παρουσίαση: Κείμενο θέσεων: Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε φτωχούς και άστεγους: η πρόκληση της εποχής μας
  • Forum: 10η Συνάντηση, Μονεμβασιά 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χριστίνα Λαμπρινέα Οικονομολόγος, MPH, Επιστημονική Συνεργάτης, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης