Κοστολόγηση, τιμολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών ως εργαλείο για αποδοτική λειτουργία