Κριτική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία την περίοδο 2010-2014

  • Παρουσίαση: Κριτική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία την περίοδο 2010-2014
  • Forum: 11η Συνάντηση, Καρπενήσι 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Μανιαδάκης Αναπληρωτής Κοσμήτωρ, Διευθυντής και Καθηγητής, Τομέας Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.