Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών ιατρικού ελέγχου στα νοσοκομεία

  • Παρουσίαση: Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών ιατρικού ελέγχου στα νοσοκομεία
  • Forum: 2η Συνάντηση, Ναύπλιο 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Θανάσης Παπαμίχος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας