Μεθοδολογικά Προβλήματα στη Μέτρηση της Δαπάνης Υγείας