Μετά το μνημόνιο: υγειονομική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη

  • Παρουσίαση: Μετά το μνημόνιο: υγειονομική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη
  • Forum: 9η Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Μανιαδάκης Αναπληρωτής Κοσμήτωρ, Διευθυντής και Καθηγητής, Τομέας Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.