Μεταβολές στη δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης

  • Παρουσίαση: Μεταβολές στη δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
  • Forum: 17η Συνάντηση, Λευκάδα 2018
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Ηλίας Κυριόπουλος Οικονομολόγος, PhD Candidate and Research Associate, LSE Health, London School of Economics
Δείτε την παρουσίαση