Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

  • Παρουσίαση: Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
  • Forum: 1η Συνάντηση, Καλαμπάκα 2009
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πρόεδρος ΕΟΦ