Μπορεί να υπάρξει εθνική πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης;

  • Παρουσίαση: Μπορεί να υπάρξει εθνική πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης;
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μάριος Κοσμίδης Αντιπρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε./Υπεύθυνος Τιμολόγησης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Win Medica