Οικονομικές διαστάσεις του COVID-19 για το σύστημα υγείας

  • Παρουσίαση: Οικονομικές διαστάσεις του COVID-19 για το σύστημα υγείας
  • Forum: 21η Συνάντηση, Τηλεσυνάντηση 2020
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Οικονομολόγος Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon)
Δείτε την παρουσίαση