Οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του τομέα της υγείας