Οικονομική κρίση, ανεργία και φτώχεια στην Ελλάδα: επιπτώσεις στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας

  • Παρουσίαση: Οικονομική κρίση, ανεργία και φτώχεια στην Ελλάδα: επιπτώσεις στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας
  • Forum: 10η Συνάντηση, Μονεμβασιά 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μπάμπης Οικονόμου Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών