Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στους κοινωνικούς δείκτες και την κοινωνική συνοχή

  • Παρουσίαση: Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στους κοινωνικούς δείκτες και την κοινωνική συνοχή
  • Forum: 6η Συνάντηση, Ερμούπολη 2012
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Θεόδωρος Μητράκος Οικονομολόγος, Τμήμα Μελετών Τράπεζα Ελλάδος