Οι κοινωνικές επιπτώσεις & οι ανάγκες κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης

  • Παρουσίαση: Οι κοινωνικές επιπτώσεις & οι ανάγκες κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης
  • Forum: 21η Συνάντηση, Τηλεσυνάντηση 2020
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιώργος Κουλιεράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας