Ομιλία: Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα του 2017: ένα άλμα στο κενό