Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs): Το εγχείρημα της κοστολόγησης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας

  • Παρουσίαση: Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs): Το εγχείρημα της κοστολόγησης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας
  • Forum: 5η Συνάντηση, Ξυλόκαστρο 2012
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Ρελάκης Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης