Οργανωτική και διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας ΕΟΠΥΥ

  • Παρουσίαση: Οργανωτική και διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας ΕΟΠΥΥ
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Ιωάννης Βαφειάδης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.