Ο έλεγχος και η διαχείριση των Μειζόνων Παραγόντων Κινδύνου για την υγεία

  • Παρουσίαση: Ο έλεγχος και η διαχείριση των Μειζόνων Παραγόντων Κινδύνου για την υγεία
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Παναγιώτα Ναούμ Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας