Παρέμβαση Έτοιμα Πρότυπα Χρήσης του Χάρτη Υγείας: το Πρότυπο των Επιδημιολογικών δεικτών για τη χρήση από τις Υ.Πε.,

  • Παρουσίαση: Παρέμβαση Έτοιμα Πρότυπα Χρήσης του Χάρτη Υγείας: το Πρότυπο των Επιδημιολογικών δεικτών για τη χρήση από τις Υ.Πε.,
  • Forum: 11η Συνάντηση, Καρπενήσι 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Άρης Σισσούρας Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών